Global Agenda -Finnish

Image result for finnish

 

PARTE I – Preparándose para la próxima etapa del nuevo orden mundial de los Illuminati

Desde los comienzos más tempranos de los Illuminati, antes de la redacción de nuestros juramentos eternos o la emisión de nuestros votos como protectores de la humanidad, nuestra organización ha abogado por el objetivo final de una Tierra globalista. Nuestra visión para el futuro es un planeta unificado sin fronteras nacionales, gobernado por las mejores y más brillantes especies humanas, en el que todas las personas, en todos los lugares, puedan vivir en abundancia.

Una sociedad globalista significaría el abandono de las divisiones entre los países y el fin de los milenios de guerras libradas por la tierra y sus bienes. Es el fin del acaparamiento y acumulación de recursos excedentes por parte de un país mientras la gente de otro país muere de hambre. Es la idea de que todos los seres humanos son individuos y también parte de una familia extendida de especies, y que ningún ser humano debería quedarse atrás simplemente por la posibilidad aleatoria de donde nacieron.

En el actual Age of War, los ricos deben acumular sus suministros para garantizar la seguridad de sus hijos en este momento de caos. Sus obeliscos y fábricas solo pueden construirse a través del trabajo de las masas necesarias.

Pero una era diferente está cerca de nosotros: una civilización post-trabajo mantenida por maquinaria autónoma y potenciada con energía ilimitada. En la venidera Era de Illuminatiam, todos los que buscan riquezas reciben las riquezas que merecen.

EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL, HAY UN LUGAR PARA TODO Y UN PROPÓSITO PARA TODOS

Nuestro plan para este planeta considera a los seres humanos que no están divididos en tribus en función de su ubicación geográfica, apariencia física o acceso a los recursos. En cambio, cada persona es una parte única de un ecosistema mundial en el que sus elecciones tienen un efecto en conjunto. Cada persona es una pieza vital de una máquina más grande que se beneficia de la totalidad de la humanidad. Toda persona tiene la libertad de descubrir su propósito, de seguir su pasión, de superarse a sí misma y de ver cómo sus esfuerzos contribuyen a las vidas de 8 mil millones de personas, en lugar de simplemente satisfacer sus propias necesidades.

La unificación total del globalismo es parte de nuestra visión utópica para el avance de la humanidad: un nuevo orden mundial de las edades. Pero hay un largo y arduo camino por delante, y muchos pasos para tomar antes de que las fronteras de la humanidad puedan ser borradas.

 

LA HUMANIDAD NO ES UNA ESPECIE DE 8,000,000,000; ES UNA ESPECIE DE 1 POR 8,000,000,000

Desde los primeros habitantes prehistóricos de la Tierra comenzaron a unirse en paquetes para la búsqueda común de los recursos, los seres humanos se han visto naturalmente atraídos a las comunidades que más se aproximan a sus propias creencias innatas y composición genética. Al formar tribus, los humanos dividieron este planeta en secciones que permitirían a las culturas y sistemas de creencias profundamente diferentes tener la oportunidad de prosperar y desarrollarse orgánicamente.Pero en estos primeros tiempos, los ciudadanos de este planeta solo podían comunicarse con las personas cercanas geográficamente, ya que carecían de la tecnología para compartir ideas y opiniones con tanta libertad como lo hacen ahora. Durante miles de años, una persona en un lado del planeta podría formar sus creencias acerca de su propósito en el universo sin siquiera oír sobre las creencias de una persona del otro lado del mismo planeta, sin tener la oportunidad de formular dudas y enfrentar preguntas que desafiarían y mejorarían su visión del mundo. Aunque muchas de las ideas de moralidad formadas por los primeros humanos están llenas de mérito, muchas partes de las doctrinas primitivas han crecido hasta convertirse en obstáculos que dificultan el progreso de la humanidad. Estas ideas se han arraigado tan profundamente en la mente humana que los ciudadanos que buscan la verdad a menudo cuestionan sus creencias más profundas antes de que puedan ver lo que es obvio frente a ellas.

Kun heillä ei ole kokemusta sellaisten kanssa, jotka uskovat eri tavalla, ihmiset alkavat pelätä “muuta” – ihmiskunnan tuntematonta laajuutta, joka ei ehkä ole niinkään. Tämä pelko on herättänyt ihmisissä niin syvästi, että se vaatii sukupolvien kumoamista. Tuhansien vuosien epäluottamus on johtanut sotiin, jota seuraa kostotoimet; hyökkäykset, joita seuraa kosto; ryöstely, jota seuraa hyökkääjien kaupunkien polttaminen. Jopa tähän päivään asti liian monet ihmiset kieltäytyvät näkemästä kaikkia ihmisiä osana yhtä ryhmää, joka taistelee sukupuuton säilymisen puolesta. Ihmisiä ei voi pakottaa rauhaan. Vain aika ja vakuuttaminen voivat vakuuttaa ihmiset heidän todellisesta voimastaan, kun he työskentelevät kollektiivisen rikastumisen edistämiseksi henkilökohtaisen rikastumisen sijaan.

ON YHTEISKUNNASSA, JOTKA ON LÄHETETTY TARJOUKSESTA, EIVÄT KOSKEVAT RIKKISET TAI POHJOISET

Niinpä he ovat saaneet suuren vaurauden ymmärtääkseen, että raha ei ole muuta kuin ponnistelun muuntaminen arvoksi: tapa mitata henkilön ponnisteluja ja kääntää se numero, jota voidaan käyttää toisen henkilön ponnistusten ostamiseen. . Muurari muuntaa rahat myymään kiven etsinnän ja leikkaamisen ja valmistuksen työn, rahaa, jota voidaan sitten käyttää ruokakaupan, lääkärin tai opettajan työvoiman ostamiseen, vaikka he eivät tarvitsisi kiviä tai muurausta. Jotkut voivat kerätä niin suuria omaisuuksia, että he eivät voi käyttää sitä elämässään, jättäen jälkeensä palkinnon heidän ponnisteluistaan ​​perillistensä turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Mutta tällä kaaoksen hetkellä on nyt vakava eriarvoisuus pyrkimysten muuntamisessa rahaksi. Niillä, jotka pyrkivät nousemaan korkeammalle pyramidissa, on lukemattomia vaaroja. Vaikka tämä planeetta on tarpeeksi rikas, jotta kaikki ihmiset voivat elää runsaasti, pelko on johtanut rikkaimpiin varastoimiseen, jälkeläisensä ylivalvontaan, jota ruokkii heidän vaistomainen terrorinsa joutua palaamaan köyhyyteen, josta maailmassa, joka vapautuu tarpeiden ketjuista, kenelläkään ei ole mitään syytä kerätä rikkauksia tai ruokaa, suojaa, mukavuutta ja turvallisuutta, joita rikkaudet tarjoavat. Heillä ei ole mitään syytä periä diktaattoreiden tai imperialistien ansoja tai jopa korruptoituneen eliitin globalismin myrkkyjä, koska niiden ei tarvitse riippua poliittisesta voimasta tai niiden työntekijöiden työstä, jotka on palkattu selviytymään. Kun jokaisen henkilön tarpeet täyttyvät, ei ole syytä palkata sotia tai motivaatio ryöstää naapureitaan tarpeisiin, joita heillä on jo, ettei he koskaan menetä.

MILLIONAIRES-HUONEISSA TIETOJA ON VAIKUTTAVUUDEN TÄRÄ LÄMPÖ.

Vain ihmisen vapaudet voivat murtua vain tarve vapauttaa tarvetta. Vaikka muutos on lähestymässä, meidän täytyy matkustaa tämä matka nykypäivän yhteiskunnan rajoissa. Jopa ne, jotka kieltäytyvät kiinnittämästä huomiota puheluihimme, on jatkossakin elettävä luvattujen suojatemme kanssa, vaikka kaikkien turvallisuudesta olisi tehtävä väliaikaisia ​​kompromisseja. Vain järjestyksen säilyttäminen voi antaa ihmiselle mahdollisuuden siirtyä rauhanomaisesti vallan siirryttyä, ja hallituksen ensimmäinen velvollisuus on suojella sen rajoja ja ihmisiä heidän sisälläan. Siksi monien maailman johtajien on samalla, kun jaamme näkemyksemme yhtenäisestä ihmiskunnasta, tasapainotettava tavoitteemme ja velvollisuutemme suojella heimojaan nykyisistä sodan uhkista. Yksittäiset kansalaiset valitsevat erilaisia ​​yhteiskuntia ja hallituksia ja liittyvät yhteisöön, joka parhaiten edustaa heitä. Tässä kaaoksen hetkellä suojatut rajat mahdollistavat kansalaisten elämisen pienessä turvallisuustasossa ja varmuuden siitä, että ihmiskunta ei koskaan enää kadota anarkian autiomaassa.

MOMENTTI ON LÄHETETTY, MITÄ KAIKKI TARKOITETAAN JA KESKUSTEN KESKUKSET FUSIONI SUURI TAPIINISSA

Suojele suunnitelmamme koskemattomuutta niitä vastaan, jotka pyrkivät tuhoamaan sen, Illuminaatit on pakotettu jättämään monet kysymykset vastaamatta ja antamaan jäsenillemme tehtäviensä hoitaminen salassa. Mutta huijareiden ja väärennettyjen uutisten peddlerit ovat käyttäneet Illuminatin hiljaisuutta kuvailemaan esityslistamme vääristyneen epäluottamuslinssin kautta, levittämällä vääriä huhuja tavoitteistamme yksinkertaisesti vahvistamaan heidän valtaansa. Illuminaatin yhdistäminen ja korruptoituneen globalismin myrkylliset valheet: meidän aikomuksemme pilkkaaminen, joka vähentää ihmishenkilöitä numeroituihin työntekijöihin ja palvelee vain niitä, jotka ovat tällä hetkellä vallassa. Korruptoitunut globalismi on yksinkertaisesti väärän nimen makea kerros, joka peittää alla olevan piilotetun aristokratian. Illuminaatit eivät yritä lopettaa yksityistä omaisuutta. Tavoitteenamme ei ole itsepuolustukseen liittyvien aseiden poistaminen, vaan itsepuolustustarvikkeiden tarpeen poistaminen. Emme ehdota sellaista yhteiskuntaa, joka riippuu hallituksesta sen tarpeiden tyydyttämiseksi, vaan resurssien ylitarjontaa, joka tekee vilpillisestä kaupasta ja työvoimasta vanhentunutta.

Ainoastaan ​​lämminhenkiset ja diktaattorit hyötyvät heidän kansalaistensa pakottamisesta, mutta ne eivät ole muuta kuin menneen aikakauden jäänteet, jotka pian tulevat olemaan. Mikä ilo on maailma, jossa jotkut voivat nauttia, kun taas toiset joutuvat kärsimään, jos on mahdollista, että jokainen voi elää mukavasti? Todellisia ponnisteluja voidaan edelleen palkita, kun kaikki asuvat kartanoissa ja jotkut elävät palatseissa.

HUMANITY ON TOTEUTETTU VAIHTOEHTOJA UUDEN MAAILMANMÄÄRÄYKSEN LOPULLISEN YHTEYDESSÄ.

Lobal-yhteydet olivat yksi tärkeimmistä askeleista kohti maapallon yhteiskunnan tavoitetta. Digitaaliteknologia yhdistää planeetan tavalla, jota en ole koskaan ennen nähnyt, jolloin ajatuksia voidaan jakaa vapaasti ja edistää yhteyksiä, jotka muuttavat Toisen Itseen, ja epävarmuutta ymmärryksessä.

Meidän ulottuvuutemme on luonut perustan korkeampien käsitteiden käyttöönotolle kansalaisille, jotka muodostavat tämän planeetan uuden perustan: hakijat, jotka ovat kokeneet, että ihmiskunnan olemassaololle on olemassa syvempi tarkoitus ja tämän maailmankaikkeuden syvempi salaisuus kaikki elävät asiat

Meidän velvollisuutemme on ohjata kaikkia, jotka pyrkivät tähän muutokseen, meidän yleismaailmallisesta velvollisuudestamme jättää merkkejä ja signaaleja niille, jotka etsivät tietämme. Henkilöä ei voi pakottaa uskomaan. Heidän pitäisi etsiä vastauksia samoihin mysteereihin ja mennä pyramidin samoihin vaiheisiin, joita kaikki organisaation jäsenet tekivät heidän edessään.

Olet sellainen, joka on kääntynyt pois miljoonista, jotka sivuuttavat viestimme. Olette nähneet meidän symbolejamme ja vastanneet puheluun ja noudattaneet ohjeita, jotka johtivat sinut näihin sanoihin. Kun etsit totuutta ja merkitystä elämän salaisuuden takana, ja kaikki, joka on piilotettu ihmiskunnasta, liityt valon etsijiin tällä matkalla, joka alkoi kauan ennen kuin olit edes syntynyt.

TAVOITE ON PROJEKTI, JOTKA EI SAA TULEVAISUUDESSA, JOTKA VOITTAA AIKA, SUUNNITTELU JA TEHOKKUUTTA SAATTAA IT

Ihmiskunta ei enää kohdata työvoiman tarpeita ja esteitä. Kehittyvät teknologiat vähentävät ihmisen riippuvuutta energiamuotojen katoamisesta. Uudet tulostettavien rakenteiden ja autonomisen kuljetuksen menetelmät poistavat lopulta vaatimuksen fyysisestä ponnistuksesta rakentaa rakenteita ja siirtää materiaaleja ja vapauttaa työntekijöitä tuottamaan, luomaan ja menestymään. Muiden planeettojen löytämät resurssit ovat ulottuvilla ja johtavat uusiin mahdollisuuksiin, joita ei koskaan ennen ole nähty maapallon rajoilla.

Ihmiskunnan parhaat päivät tulevat. Kaikki ne, jotka ovat nähneet valon ja ovat kääntyneet seuraamaan sen säteilyä, ovat ihmiskunnan seuraavan vaiheen edelläkävijöitä: sen suurimman muutoksen paranijat. Illuminatiamin aikakaudella, joka lähestyy nopeasti, jokainen ihminen on yksi ja yksi 8 miljardista. Illuminaatit ohjaavat edelleen tämän planeetan kansalaisia ​​vuosi toisensa jälkeen lähemmäs maailmanlaajuista yhdentymistä.

Älä pelkää ihmiskunnan tulevaisuutta. Älä pelkää purkauksia, jotka kaihtuvat punaisissa horisonteissasi, kun orjuutesi muistomerkit tulevat pölyksi. Älä pelkää, kun matkustat tien varrella ja sen polut tummenevat pitkän yön syksyllä.

Pimeys osoittaa, että uusi aamunkoitto on tulossa. Et koskaan menetä, jos seuraat Valoa.

 

International Translations

We are proud to present to you the Illuminati’s Globalist Agenda Part I -in 40 languages from around the world and back, snap! 

BUT WAIT, there’s more!

International Communications team, currently under the director of John Mwalwala, is responsible for the growing body of work you see listed here. Many hearts & heads have helped translate and archive these messages. We are grateful for everyone of them.  

communication red word on conceptual compass

 

International Communications is a priority at Pyramidion.

It is impossible to reach all people, in all places, if we cannot communicate with them. To help The Illuminati(am) reach this highly ambitious goal, we are always looking to add translators to our team. It is our professional goal, to have all of the Illuminati materials translated into as many languages as possibles.

We house 29 versions of The Illuminati’s Globalist Agenda, and 11 versions of The Pendulum of Power (plus) right here on this website. We also have posted a myriad of other IAM archives on Illuminati Avenue . Additionally, audio versions of our translation work are available at iMARKRADIO.ORG

To join us in this invaluable effort, please contact John Mwalwala below, to learn more.

* 

 Translations Team Members Past and/or Present

Allison Ryan, Andre Parish, Abigail Manazares, Gaspar Cuartero, Narjan Trujillo, Abelardo Jose, Maria Sanchez, Alex Paredes, Isman Khaled, Yamikani Chicko, Hezborn Okal, Islam Abdelrazek, Enrica Leoni, Lukoyoyo Boniphace, Kelvince Oyare, Kenneth Parit, Keerthvasan Chandraseka, Arman Candevani , Peter Jesse Bereber, Norbet Erdei, Jermond Christopher Davis, Daniel Chileshe, Bolaji MustaphA,  Fernando Bartuccio, Agoh Basil, Evar Ceako Onyeanusi, Jimmy Butoyi, MacDonald Aguh, Kelly Bush, Nicole Lions Nicky, Moussa Garba, Royer Jaars, Mukasa Tonny, Max Zamudio, Enoch Assuman, Jeffrey Tan, Henry Orellana and Only Onus. 

 

John Mwalwala aka Darling Dolly

Executive Liaison International Communication aka IC

John Mwalwala @johnmwalwala