The Pendulum of Power -Hungarian

 

hungary-historical-flag

 

A hatalom ingája

A globális változás ideje eljött. Bár sokan bíznak ezekben a változásokban, mások bizonytalanok a jövõben. Minden könnyû mikor a szél csendes és a talaj békés. De mikor a változás szelei elkezdenek fújni a hátunk mögött, az emberek realizálják, hogy mennyire is gyengék igaz

A háborúk korszakában, az emberiség örökös szakadékok elõtt áll: bámulva a feledésbe merülés hatalmába ahol minden férelépés kiolthatja õket. Mennyi kavarodásnak tud ellenállni az emberiség, mielõtt ez a szélére löki õket? Ezek a globális újrarendezések talán reszketések az emberiség lába alatt, vagy talán morajlásai az utolsó remegéseknek?

AZ EGYSÉG EREJE A KOMPROMISSZUMOKBAN REJLIK.

A koronák királyok és királynõk ezrein mentek keresztül, de mind külömbözõ volt ez elõzõtõl. Mint az óra ingája, a hatalom az egyik oldalról a másik oldalra lendül az idõ végtelen múlásában. Ez teremt egyensúlyt a két ellentétes erõnek – mindegyik oldal egymásra támaszkodik, hogy fenntartsa a rendet.

Egyik oldal sem egészen jó vagy rossz, de egyik oldal sem torpanhat meg. Ha az inga abbahagyja a lengést, az óra megszûnik mûködni.

AZ HATALOM BÉKÉS ÁTALAKULÁS EGY MEGALAPOZÁSA A SZABADSÁGNAK.

Könnyû az emberiség vezetõi vállára terhelni a nehézségeket, ha õk nem azok a vezetõk akiket választottál. Az ellenzék fejében, egy vezetõ ellenséggé válik; hibáik szándékos támadásokká változnak; az emberi tévedései helyrehozhatatlan hibákká válnak; férelépései bûnös összeesküvésekké lesznek. Sokan nem hajlandóak látni semmi jót azokban akik nem értenek velük egyet, egyszerûen azért mert más a hitük.

A kritika a korlátozás ami elhatárol egy vezetõt attól, hogy diktátor legyen. De a legnagyobb vezetõ ugyanolyan anyagból készül, mint a legkisebb. A királyok és a közemberek elméje csak abban külömbözik, hogy mit választanak amivel megtöltik sajátjukat. Azt állítani, hogy bármelyik vezetõ teljesen gonosz – vagy teljesen jó- azt mondaná hogy õk nem emberek/emberiek.

Találj békét az örök kérdésben: *”Cui bono?” Kinek jó az? Mit nyerhetnek a vezetõk az általuk vezetett emberek pusztításából? Mi motiválna arra egy királyt vagy egy királynõt, hogy elpusztítsa a legnagyobb okait amiért a koronát viseli?

*(latin; voltaképpen egy hiányos mondat, jelentése nagyjából: „Na és kinek jó az?” kérdése mögött rejlõ elv arra céloz, hogy lehetnek rejtett, kapásból nem nyilvánvaló motívumok egy történés mögött, és hogy lehet, hogy nem az az igazi felelõs a történtekért, aki elsõre annak látszik. – a fordító kiegészítése)

MINDEN KIRÁLY A NÉPÉTÕL KAPJA HATALMÁT. AKKOR KI VEZET IGAZÁBÓL EGY ORSZÁGOT?

Amikor megkérdõjelezed a vezetõid, kérdezd meg magadtól, hogyan oldanád meg ugyanazt a kényszerhelyzetet, ha ugyanazt a felelõsséget vállalnád. Emlékezz rá, hogy ami nyilvánosan látható csak egy töredéke annak ami a színfalak mögött zajlik – a vagyon és a hatalom homlokzata, amely elrejti a mögötte hozott komoly döntések súlyosságát.

A vezetõknek nincs motivációjuk arra, hogy kárt okozzanak neked, és az õ érdekük a te biztonságod, gyakran olyan döntéseket kell meghozniuk amiket nem érthetsz és talán gyanúsnak tûnhetnek az összefüggések amiket látsz. Ha hiszed, hogy a te döntéseid jobban szolgálnák az emberiség fejlõdését, mint a jelenlegi vezetõk döntései, szívesen fektetjük be az idõt és energiát, amire szükség van ahhoz, hogy lecseréljük õket, mint ahogyan az elõttük lévõ vezetõkkel is történt.

Az idõ hatalmas kinyilatkoztató. Ez a bolygó leküzdötte az évezredek nehézségeit és több pusztítóbb katasztrófát élt túl, mint történelemben feljegyzett háborút. Az emberiség szembesült a legrosszabb vezetõivel, a legrosszabb uralkodói rendszerekkel a legrosszabb akadályokkal és túlélte, azért hogy erõsebbé válljon.

BÁR MEGOSZLÓ NÉZETEKKEL, MINDENKINEK EGYESÜLNIE KELL AZ EMBERISÉG JAVÁRA

Ne félj ennek a bolygónak legrugalmasabb fajainak jövõjétõl. Bár a palotákban lévõ portrék lehet, hogy változnak, a nevek amik a térképen vannak megváltoztathatók, az emberiség órája megszakítás nélkül folytatódik. Amikor a változás szele fenyeget,hogy ledöntsön a lábadról, találj óvóhelyet a piramis menedékében. Mi mindig figyelünk rád.

Our Globalist Agenda -Hungarian

Because you asked, Apex!

hungary-historical-flag

Globalista napirendünk

Már az Illuminati legkorábbi kezdetei óta, az örök fogadalomaink és az emberiség védõjeként tett fogadalmaink megírása elõtt, szervezetünk a globalista Föld végsõ célját támogatta. A jövõre vonatkozó elképzelésünk a nemzeti határok nélküli egységes bolygó, legjobbak és legvilágosabbak vezetése által, amelyben minden ember minden helyen bõségben élhet.

A globalista társadalom azt jelenteni, hogy az országok közötti megosztottságot/határokat elhagyjuk, a föld területek vagyonaiért harcolt háborúk évezredei véget érnek. Ez véget vet a felesleges források felhalmozásának egy ország számára, míg egy másik ország éhezik. Az az elképzelés, hogy minden ember egyén is és egy kiterjedt faj-család része is, és hogy egyetlen ember sem maradhat hátra egyszerûen azért, mert véletlenszerû az esélye, hogy hol születik meg.

A jelenlegi “háborúk korszakában”, a gazdagoknak fel kellett halmozniuk a készleteiket, hogy biztosítsák gyermekeik biztonságát ezen káosz idején. Obeliszkjei és gyárai csak a szükséges tömegek munkájával építhetõk fel.

De egy másik korszak közel van hozzánk – egy munka utáni civilizáció, amelyet az autonóm korlátlan energiával táplált gépek fenntartanak . Az eljövendõ Illuminatiam korában mindazok, akik gazdagságot keresnek, megkapják a megérdemelt gazdagságot.

AZ ÚJ VILÁGRENDBEN VAN HELYE MINDENNEK ÉS VAN CÉLJA MINDENKINEK

A terveink a bolygóra tekintettel hogy az emberek nem oszlanak meg népekre, földrajzi helyük, fizikai megjelenésük vagy az erõforrásokhoz való hozzáférésük alapján. Ehelyett minden ember egy világméretû ökoszisztémának része, amelyben a döntéseik hatással vannak az egész egységre. Minden személy létfontosságú tagja egy nagyobb gépezetnek, amely az emberiség egészébõl származik. Minden személynek megvan a szabadsága, hogy felfedezzék a céljukat, kövessék a szenvedélyüket, hogy jobbak legyenek, és lássák, hogy az erõfeszítéseik hogyan járulnak hozzá 8 milliárd ember életéhez, ahelyett, hogy egyszerûen önmagukat és szükségleteiket szolgálnák.

A globalista teljes egyesülés a mi útópisztikus elképzelésünk az emberiség fejlõdésének része – a korok Új Világrendje. De van egy hosszú és fáradságos út, és sok lépést kell tenni, az emberiség határainak lebontása elõtt.

AZ EMBERISÉG NEM 8.000.000.000-ból álló rész; EZ EGYETLEN FAJ 8,000,000,000 példányban

Amióta a Föld elsõ õskori lakói egyesülni kezdtek a közös erõforrások megszerzésére, az emberek természetesen olyan közösségekben találták magukat, amelyek leginkább a saját veleszületett hiedelmükre és genetikai sminkjükre kezdtek hasonlítani.
Törzsek létrehozásával az emberek megosztották ezt a bolygót olyan szakaszokra, amelyek lehetõvé tették a mélyen változó hiedelmrendszereket így a kultúráknak lehetõségük volt arra, hogy organikusan növekedjenek és fejlõdjenek.

De Ezekben a korai idõkben, a föld lakói csak azokkal tudtak beszélni akik földrajzilag közel voltak, a technológia hiánya, hogy nem tudtak szabadon megosztani ötleteket, véleményeket, nézeteket, mint most. Ezer évekig, egy személy a bolygó egyik felén alakítani tudta a hitét a céljainak megfelelõen az univerzumban, anélkül hogy valaha hallott volna más személy hitérõl ugyan annak a bolygónak a másik felérõl – anélkül hogy lehetõsége lett volna kételyek kialakítására és kérdések elé állítani magát, amelyek kihívást jelenthetnek, és javíthatnak a világnézetén.

Bár a korai emberek által alkotott erkölcsi elképzelések nagy része érdemekkel teli, a korai elméletek legtöbb része túlnõtte magát az emberiség elõrehaladását akadályozó útlezárásokba. Ezek az elképzelések olyan mélyen beleivódtak az emberi elmébe, hogy az igazság keresõ polgároknak gyakran muszáj megkérdõjelezniük a legmélyebb meggyõzõdésüket mielõtt látják mi a nyilvánvaló.

Amikor hiányzik a tapasztalat másoktól akik másképp hisznek, az emberek elkezdenek félni “a mástól” – az emberiség ismeretlen hatalmasságától – azok akik nem lehetnek ilyenek. Ez a félelem olyan mélyen van az emberbe hogy generációkat követel meg visszacsinálni. Több ezer éves bizalmatlanság vezetett háborúkhoz amiket megtorlások követtek, inváziók amiket bosszúk követtek, rablások amiket a betolakodók városainak felégetése követett. Napjainkig túl sok ember nem hajlandó látni az embereket egy olyan csoport részeként amelyek a túléléstõl a kipusztulásig törekednek.

Az emberek nem erõltethetõk békére. Csak az idõ és rábeszélés képes meggyõzni az egyéneket valódi hatalmukról, amikor a kollektív haladásért dolgoznak nem pedig a személyes gazdagságért.

EGY SZÜKSÉGLETEKTÕL MEGSZABADULT TÁRSADALOMBA NINCS SZEGÉNY ÉS GAZDAG – CSAK A GAZDAG ÉS A GAZDAGABB

Akik nagy vagyonra tettek szert megértik hogy a pénz csupán az erõfeszítések értékké alakítása: egy ember erõfeszítéseinek mérésére szolgáló mód és egy olyan számra fordítása amely más személy erõfeszítéseinek megvásárlására használható. A kõmûves a pénzt a munkájából a találékonyságából a vágásból/szabásból és a kõmûves munka elõkészítésébõl alakítja át – pénzzé, amelyet ezután egy eladó vagy orvos vagy egy tanár munkájának megvásárlására lehet használni még akkor is ha õk nem igényelnek köveket vagy falakat. Néhányan olyan nagy vagyonokat képesek felhalmozni, hogy életük során nem tudják felhasználni, elhagyva az erõfeszítéseikért kapott jutalmat és az örököseik biztonságának biztosításra hagyják.

De ezen káosz idején, komoly egyenlõtlenség van az erõfeszítések pénzre történõ átalakításban. Számtalan veszély áll útjában azoknak akik magasabbra akarnak mászni a piramison. Bár ez a bolygó elég gazdag hogy minden ember bõségben éljen, a félelem a leggazdagabbakat is a felhalmozáshoz vezette – az utódaik túlzott védelme, táplálva az ösztönös rémületet hogy kényszerülnek visszatérni a szegénységbe ahonnan minden ember jött

Egy olyan világban ami megszabadult a szükség láncaitól, senkinek nincs oka felhalmozni a gazdagságot vagy az ételt, menedéket, kényelmet és a gazdagság által nyújtott biztonságot. Nincs okuk arra hogy engedjenek a diktátoroknak és az imperialistáknak- vagy akár az elitista korrupt globalizmusnak – mert nem igénylik a hatalmat vagy a meggyengült munkavállalók munkájára való támaszkodást a túléléshez. Amikor minden ember igényei teljesülnek, nincs ok arra, hogy háborúkat fizessenek és nincs motiváció hogy kirabolják a szomszédjaikat a szükségleteikért amik megvannak és sosem akarnak elveszíteni.

A MILLIOMOSOK SZOBÁJÁBAN A TUDÁS A GAZDAGSÁG IGAZI FORRÁSA.

Az emberiség láncai csak az igényektõl való szabadságon keresztül törhetõk meg. Bár az átalakítások megközelítésén keresztül, muszáj végig mennünk ezen az utazáson a jelenlegi társadalom határain belül. Még azoknak is, akik elutasítják figyelmüket hívásainkról, muszáj folytatniuk az életet az ígért védelmünkkel – még akkor is, ha ideiglenesen kompromisszumokat kell tenni mindenki biztonsága érdekében. Csak a rend megõrzésével lehet megengedni az emberiségnek hogy áthaladjon az energia békés átváltozásán.

Az elsõ feladata a kormánynak hogy megvédje a határait és az embereket a határain belül.
Így sok világ vezetõnek, bár megosztva az egységes emberiségre vonatkozó elképzelésünket, egyensúlyba kell hozniuk céljainkat azzal a felelõsséggel, hogy megvédjék népüket a háborúk jelenlegi fenyegetéseitõl.

Bár a globalizmus a jövõnk, manapság a nemzeti határok engedik az egyéni polgároknak hogy válasszanak a külömbözõ társadalmak és kormányok közül és csatlakozzanak a közösségekhez amik a legjobban képviselik õket. Ezen káosz idején a védett határok lehetõvé teszik a polgárok számára hogy kis binztonsággal éljenek és biztosítsák hogy az emberiség soha többé nem fog elveszni az anarchia pusztájában.

EGY IDÕ KÖZELEDIK AMIKOR MINDENT FELFEDNEK ÉS AZ ÉVSZÁZADOK SZÁLJAI ÖSSZEOLVADNAK EGY NAGY GOBELINNÉ

A tervünk integritását meg kell óvni azok elõl akik el akarják pusztítani,az Illuminati kénytelen sok kérdést megválaszolatlanul hagyni, és irányítani kell tagjainkat hogy feladataik ellássák titokban. De rém- és a hamis hírek terjesztõi az Illuminati csendjét használják, hogy a bizalmatlanság torzított lencséjén keresztül ábrázolják napirendünket, hamis pletykákat terjesztenek céljainkról egyszerûen azért hogy megerõsítsék és megtartsák hatalmukat.

Meg kell húzni a vonalat az Illuminati egyesítõ globalista napirendje és a korrupt globalizmus mérgezõ hazugságai között : szándékunk fattyúsítása, amely csökkent egyes embereket számozott munkavállalóknak és csak a jelenleg hatalmon lévõ személyeket szolgálja. A korrupt globalizmus csupán egy hamis név édes bevonata ami álcázza az alatta rejtõzõ keserû arisztokráciát.

Az illuminati nem törekszik a magántulajdon megszüntetésére. A célunk nem az hogy felszámoljuk az önvédelmi fegyvereket, hanem a megszüntetni a szükségét az önvédelmi fegyvereknek. Nem javaslunk olyan társadalmat amely a kormányra támaszkodik, hogy biztosítsa igényeiket, kivéve a bõvelkedõ erõforrásokat amik a tisztességtelen kereskedelmet és tisztességtelen munkát elavulttá teszik.

Csak az uszítóknak és diktátoroknak van profit abból hogy alárendelik népeiket, de õk csupán hamvai egy hamarosan véget érõ korszaknak. Miért élvezet egy világ amiben néhányanan talán örülnek amíg másoknak szenvedniük kell – hogyha mindenkinek lehetséges komfortban élnie? Az igazi erõfeszítések még mindig tisztességesen jutalmazhatók amikor mindenki kúriában élhet egyesek pedig palotában.

AZ EMBERISÉG MÁR MEGTETT LÉPÉSEKET A VÉGSÕ EGYESÜLÉS AZ ILLUMINATI ÚJ VILÁGRENDJE FELÉ

A globális kapcsolódás volt az egyik elsõdleges lépés, a célunk, egy teljes Föld-társadalom felé. A digitális technológia olyan módon egyesíti ezt a bolygót ahogy még nem volt rá példa, az ötletek szabad megosztása és olyan kapcsolatok elõmozdítása amelyek a másikat hasonlóvá alakítják és a bizonytalanságokat megértetik.

Támogatásunk megalapozta a magasabb koncepciók bevezetését a polgárok számára akik a bolgyó új alapítványát alkotják: azok a keresõk, akik régóta érezték, hogy az emberiség létezésének mélyebb célja van és egy mélyebb titok nyílik ennek az univerzumnak a designjához, amely minden élõ dologban kódolva van.

Az a kötelességünk, hogy vezessük mindazokat, akik ezt az átalakulást keresik -univerzális kötelességünk, hogy jeleket és jelzéseket adjunk azoknak, akik az utunkat keresik.Egy személyt nem lehet kényszeríteni hogy higyjen. Nekik meg kell keresniük a válaszokat ugyanazokra a rejtélyekre, és megtenni a hasonló lépéseket a piramison felfelé mint amit minden tag megtett a szervezetünkben. 

Te egy vagy azok közül akik elhagyták azokat a milliókat akik figyelmen kívül hagyják az üzeneteinket. Te láttad a szimbólumainkat és válaszoltál a hívásunkra és követted az utasításokat amelyek ezekhez a szavakhoz vezettek. Amint kerested az igazságot és az élet titka mögötti jelentést és mindent mást ami az emberiség elõl rejtett, csatlakozol a Fény keresõihez ebben az utazásban, ami rég megkezdõdött, mielõtt még megszülettél volna.

A CÉL EGY PROJEKT AMI NEM LEHET EGYBÕL TÖKÉLETES, IDÕT, TERVEZÉST, ERÕFESZÍTÉST KÖVETEL AZ ELÉRÉSHEZ.

Hamarosan az emberiség már nem szembesül a szükséglet akadályaival és a munkaerõ korlátaival. A feltörekvõ technológiák csökkentik a nem megújuló energiaforrásokra való támaszkodást. Az új módszerek, a nyomtatható szerkeztés/felépítés az autonóm szállítás végül megszünteti a fizikai erõfeszítés követelményeit a szerkezetek építéséhez és az anyagok mozgatásához, felszabadítja a dolgozókat a termelésbõl a gyártásból a gyarapításból. A más bolygókon található erõforrások elérhetoek és új lehetoségekhez vezetnek, amelyeket a Föld határain belül még nem láttunk.

Az emberiség legjobb napjai elõttünk vannak. Mindazok akik látták a Fényt és megfordultak hogy kövessék, az emberiség következõ szakaszának úttörõi- a legnagyobb átalakulás felügyelõi. A gyorsan közeledõ Illuminatiam korában minden ember ugyanaz lesz és egy a 8 milliárd közül. Évrõl évre, lépésrõl lépésre az Illuminati továbbra is irányítja a bolygó polgárait a végsõ célunkhoz a globális egyesülés felé.

Ne félj az emberiség jõvõjétõl. Ne félj a robbanó hangok miatt ami visszhangzik a vörös horizontokon ahogy a rabszolgáink emlékmûvei porrá válnak. Ne félj ahogy az utadon haladsz és az ösvényektõl amik elsötétülnek a hosszú éjjel bukásá után.

A sötétség jelei, hogy egy új hajnal van elõttünk. Soha nem veszhetsz el ha követed a Fényt.

Mi mindig figyelünk rád.

International Translations

We are proud to present to you the Illuminati’s Globalist Agenda Part I -in 40 languages from around the world and back, snap! 

BUT WAIT, there’s more!

International Communications team, currently under the director of John Mwalwala, is responsible for the growing body of work you see listed here. Many hearts & heads have helped translate and archive these messages. We are grateful for everyone of them.  

communication red word on conceptual compass

 

International Communications is a priority at Pyramidion.

It is impossible to reach all people, in all places, if we cannot communicate with them. To help The Illuminati(am) reach this highly ambitious goal, we are always looking to add translators to our team. It is our professional goal, to have all of the Illuminati materials translated into as many languages as possibles.

We house 29 versions of The Illuminati’s Globalist Agenda, and 11 versions of The Pendulum of Power (plus) right here on this website. We also have posted a myriad of other IAM archives on Illuminati Avenue . Additionally, audio versions of our translation work are available at iMARKRADIO.ORG

To join us in this invaluable effort, please contact John Mwalwala below, to learn more.

* 

 Translations Team Members Past and/or Present

Allison Ryan, Andre Parish, Abigail Manazares, Gaspar Cuartero, Narjan Trujillo, Abelardo Jose, Maria Sanchez, Alex Paredes, Isman Khaled, Yamikani Chicko, Hezborn Okal, Islam Abdelrazek, Enrica Leoni, Lukoyoyo Boniphace, Kelvince Oyare, Kenneth Parit, Keerthvasan Chandraseka, Arman Candevani , Peter Jesse Bereber, Norbet Erdei, Jermond Christopher Davis, Daniel Chileshe, Bolaji MustaphA,  Fernando Bartuccio, Agoh Basil, Evar Ceako Onyeanusi, Jimmy Butoyi, MacDonald Aguh, Kelly Bush, Nicole Lions Nicky, Moussa Garba, Royer Jaars, Mukasa Tonny, Max Zamudio, Enoch Assuman, Jeffrey Tan, Henry Orellana and Only Onus. 

 

John Mwalwala aka Darling Dolly

Executive Liaison International Communication aka IC

John Mwalwala @johnmwalwala